חיים טלאור – לוד

השימוש בשעון הוא לשביעות רצוני, בתקופה של 3 שנים השעון חוסך לנו חשמל. התשלומים לחברת החשמל קטנו לעומת שנים קודמות. השעון אמין, יעיל וקל להרכבה.